INSPEKSJON MED DRONE

Gjennom vårt samarbeid med Iris Group har Synfaring tilgang til droner som til enhver tid er oppdatert med siste generasjons teknologi innen sensor teknikk, infrarødt kamera, 3D scanning etc.

Inspeksjon med drone bringer mange fordeler. Den unike konstruksjonen gjør tidligere utfordrende og vanskelige områder tilgjengelige, samtidig som det er kostnads effektivt og reduserer risiko ved å unngå menneskelig entring eller tilkomst.

Vi bruker blant annet droner til følgende inspeksjonsarbeid:

  • Offshore installasjoner

  • Broer

  • Vindmøller

  • Kraftlinjer

Kontakt

© 2020 | Synfaring AS | NO 820 918 312 MVA | post@synfaring.no | Frekhaug