PERIODISK KONTROLL
AV KRANER OG LØFTEUTSTYR

SYNFARING er sertifisert som sakkyndig virksomhet for alle typer løfteutstyr som krever sertifisering og periodisk kontroll etter arbeidstilsynets regelverk.

 

Våre kontrollører utfører inspeksjon og service på en rekke utstyr og har lang erfaring i bransjen. Vi kan utføre reparasjoner og service direkte hos kunde eller ved vårt verksted.

 

Kontrollomfang baserer seg på arbeidstilsynets regelverk,

bruks- og vedlikeholds dokumentasjon fra produsent samt standarder for aktuelt arbeidsutstyr.


Arbeidstilsynet gir krav om kontroll minimum hver 12. måned og kontrollen gjelder særlig de deler av arbeidsutstyret som har stor betydning for sikkerheten.

Sertifiseringskategorier:

  • GX - Alle typer Løfteinnretninger for hengende last

  • RX - Alle typer Løfteutstyr

  • TX - Alle typer Løfte- og stablevogner

  • MX - Alle typer Masseforflytningsmaskiner

  • PX - Personløftere alle typer

  • BX - Bergingsvogner - alt utstyr

  • SX - Alt utstyr (må i tillegg være godkjent innen andre aktuelle fagområder) Studio- og scenerigger, undergruppe S for G12

  • HX - Alle typer Hengestillas

  • KX - Alle typer Klatrestillas for høyder o. 3 m

  • BHX - Byggeplassheiser - alle typer

© 2020 | Synfaring AS | NO 820 918 312 MVA | post@synfaring.no