SERTIFISERING AV

MARINE KRANER

SYNFARING har personell til å utføre ny-sertifisering, re-sertifisering og årlig kontroll av løfteinnretninger og -utstyr.

Vi utfører tjenestene på:

  • Flyttbare innretninger, iht. Forskrift om kran og løft på flyttbare innretninger (FOR-2017-12-21-2381)

  • Skip i åpent farvann, iht. Forskrift om kraner som brukes til lasting og lossing på skip i åpent farvann (FOR-1986-01-13-31)

  • Skip i lukket farvann, iht. Forskrift om laste- og losseinnretninger på skip (FOR-1978-01-17-4)

I samsvar med ILO CONVENTION 152.

Ny-sertifisering av løfteinnretninger kreves blant annet ved:

  • Førstegangsinstallasjon

  • Vesentlig endring av installert innretning

  • Vesentlig skade på lastbærende struktur

Re-sertifisering skal utføres med lasttest etter 5 år.

SYNFARING stiller med lasttestutstyr ved behov.

Kontakt