3D-FOTO OG LASERSKANNER

Skanningene kan brukes til:

  • Linjetegninger for stabilitetsberegning

  • Generere 3D modell

  • Punktsky

  • GA-tegninger og andre detaljtegninger

  • Oppmåling

Kontakt