KURS OG OPPLÆRING

SYNFARING tilbyr kurs og opplæring innen mange områder.
Vi har instruktører med lang fartstid slik at både den teoretiske og praktiske opplæringen blir optimal.

Vi tilbyr følgende sikkerhetsopplæring:

 • G2 Tårnkraner

 • G4 Bro- / Traverskraner

 • G8 Lastebilkran

 • G11 Løfteredskap

 • G20 Fastmontert hydralisk kran

 • T1 Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform
  t.o.m. 10 T

 • T2 Skyvemasttruck / Støttebenstruck t.o.m. 10 T

 • T3 Svinggaffel og høytløftende plukktruck / sidestablende og førerløftende plukkttruck t.o.m. 10 T

 • T4 Motvektstruck t.o.m. 10 T

 • T5 Sidelaster t.o.m. 10 T

 • T6 Sidelaster med løftekapasitet o. 10 T

 • T7 Portaltruck med løftekapasitet o. 10 T

 • T8 Motvektstruck med gaffelarmer - løftekap. o. 10 T

 • M2 Gravemaskin - Med større effekt enn 15kW (20,4 hk)

 • M4 Hjullaster - Med større effekt enn 15kW (20,4 hk)

 • M6 Dumper - Med større effekt enn 15kW (20,4 hk)

Vi tilbyr følgende dokumentert opplæring:

 • Liftkurs

 • Regelverkskurs

 • Brukerkurs spesialutstyr

 • Repetisjonskurs/Oppfrisking

SYNFARING holder også bedriftsinterne og typetilpassede kurs til bedrifter som har behov for dette.

Kontakt

© 2020 | Synfaring AS | NO 820 918 312 MVA | post@synfaring.no