KURS OG OPPLÆRING

SYNFARING tilbyr kurs og opplæring innen mange områder.
Vi har instruktører med lang fartstid slik at både den teoretiske og praktiske opplæringen blir optimal.

Vi tilbyr følgende sikkerhetsopplæring:

 • T1 Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform

 • T2 Skyvemasttruck / Støttebenstruck

 • T3 Svinggaffel og høytløftende plukktruck / sidestablende og førerløftende plukkttruck

 • T4 Motvektstruck 

 • T5 Sidelaster t.o.m. 10 T

 • T6 Sidelaster med løftekapasitet o. 10 T

 • T7 Portaltruck

 • T8 Motvektstruck med gaffelarmer

 • G2 Tårnkraner

 • G4 Bro- / Traverskraner

 • G8 Lastebilkran

 • G11 Løfteredskap

 • M2 Gravemaskin 

 • M4 Hjullaster 

 • M6 Dumper 

 • C1 Teleskoptruck

Vi tilbyr følgende dokumentert opplæring:

 • Liftkurs

 • Regelverkskurs

 • Brukerkurs spesialutstyr

 • Repetisjonskurs/Oppfrisking

SYNFARING holder også bedriftsinterne og typetilpassede kurs til bedrifter som har behov for dette.