AKTUELT

Service og vedlikehold
Synfaring har et eget mobilt service team som utfører service, vedlikehold og reparasjoner på utstyr og maskiner.
Samarbeidsavtale med RigPartner
Gjennom samarbeidet vil vi styrke vår kompetanse og kapasitet innenfor tjenester til olje og gass sektoren, inkludert blant annet prosjektledelse, verifikasjoner og evalueringer.

Rig Partner er lokalisert i Stavanger og er et uavhengig serviceselskap med
høyt kvalifiserte ressurser og lang erfaring fra rigg operasjoner og prosjekter.
Landbasert akvakulturanlegg
Vi tilbyr tilstandsanalyse og rømningsteknisk rapport for landbaserte akvakulturanlegg i henhold til "Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk"
(ikrafttredelse 01.01.2018).
Show More

© 2020 | Synfaring AS | NO 820 918 312 MVA | post@synfaring.no | Frekhaug