AKTUELT

Gjennom samarbeidet vil vi styrke vår kompetanse og kapasitet innenfor tjenester til olje og gass sektoren, inkludert blant annet prosjektledelse, verifikasjoner og evalueringer.
 

Rig Partner er lokalisert i Stavanger og
er et uavhengig serviceselskap med
høyt kvalifiserte ressurser og lang erfaring fra rigg operasjoner og prosjekter.

Synfaring har inngått langsiktig samarbeidsavtale med
Rig Partner.

athletes-ball-basketball-945471.jpg

Kontroll av

gymsal / idrettshall

Internkontroll forskriften stiller krav til at eier av utstyr skal organisere årlig kontroll og vedlikehold av anlegg og utstyr.
Forskriften stiller også krav til at inspeksjon skal utføres av kvalifisert personell.

Synfaring leverer uavhengige tjenester til skoler og idrettsbygg.

ledig-stilling.png

Vi søker inspektører innen kran
og løft, bruer og kaier

Vi søker selvstendige, strukturerte og engasjerte medarbeidere med interesse for inspeksjonsfaget. 
 

© 2020 | Synfaring AS | NO 820 918 312 MVA | post@synfaring.no