AKTUELT

Gjennom samarbeidet vil vi styrke vår kompetanse og kapasitet innenfor tjenester til olje og gass sektoren, inkludert blant annet prosjektledelse, verifikasjoner og evalueringer.
 

Rig Partner er lokalisert i Stavanger og
er et uavhengig serviceselskap med
høyt kvalifiserte ressurser og lang erfaring fra rigg operasjoner og prosjekter.

Synfaring har inngått langsiktig samarbeidsavtale med
Rig Partner.

Landbasert akvakulturanlegg

Vi tilbyr tilstandsanalyse og rømningsteknisk rapport for landbaserte akvakulturanlegg i henhold til "Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk"
(ikrafttredelse 01.01.2018).

© 2020 | Synfaring AS | NO 820 918 312 MVA | post@synfaring.no | Frekhaug