INGENIØR- OG KONSULENTTJENESTER

SYNFARING tilbyr ingeniør- og konsulenttjenester innen struktur, løft og marine operasjoner.

Vi leverer tjenester innen:

 • Løfteutstyr

 • Løfteoperasjoner

 • Stål- og aluminium konstruksjoner

 • Beregning, tegning og simulering

 • Fartøyteknikk, stabilitet

 • Fortøyningssystemer

 • Marine operasjoner

 • Produksjonsoppfølging

 • Offshore arbeid og oppfølging

 • 3D scanning og modellering

Våre medarbeidere kan benytte følgende programmer:

 • Autodesk; Inventor, Autocad, Nastran

 • Ansys

 • Aquasim

 • Orcaflex

 • Mathcad

 • HYPET