KONTROLL AV

LEKEPLASS / IDRETTSHALL

SYNFARING leverer uavhengige tjenester til skoler, private lekeplasser og idrettsbygg.

 

Internkontroll forskriften stiller krav til at eier av utstyr skal organisere årlig kontroll og vedlikehold av anlegg og utstyr.
Forskriften stiller også krav til at inspeksjon skal utføres av kvalifisert personell.

Kontakt

© 2021 | Synfaring AS | NO 820 918 312 MVA | post@synfaring.no | Frekhaug