SERVICE OG VEDLIKEHOLD

SYNFARING er det kontaktpunktet du trenger for de fleste inspeksjons- og servicebehov du har for kraner, løfteutstyr, arbeidsbåter og

akvakultur anlegg.

Som vår kunde er det viktig for oss at vi sikrer oppetid og levetid på maskiner og utstyr.

 

Vi forbedrer kontinuerlig tjenestetilbudet vårt slik at du som kunde skal ha ett kontaktpunkt for installasjon, opplæring, inspeksjon, service og vedlikehold av kraner.

Vi rapporterer alle kontroller og vedlikehold i en nettbasert database som gir deg som kunde rask tilgang til data.

SYNFARING har et eget mobilt service team som utfører service, vedlikehold og reparasjoner på utstyr og maskiner som;

  • Hydrauliske kraner

  • Elektriske kraner og taljer

  • Manuelle kraner og taljer

  • Trucker

  • Andre hydrauliske og elektro mekaniske maskiner og styringssystemer

24 timer vakttelefon: +47 91 00 14 44

© 2021 | Synfaring AS | NO 820 918 312 MVA | post@synfaring.no | Frekhaug